Curs bianual amb un total de més de 1.000 hores de formació i investigació

De tots els serveis que oferim a la comunitat és la Formació Interdisciplinària del Titellaire el pilar fonamental de l’Escola, ja que mitjançant aquesta capacitació de l’alumnat garantim la projecció i la continuïtat del treball amb la qualitat que la nostra entitat proposa.

Aquest programa interdisciplinari és dut a terme per un equip de 15 professors nacionals i internacionals, especialistes en diferents àrees artístiques que elaboren conjuntament els continguts teòrics i pràctics a desenvolupar.

Cada any de formació està dividit en mòduls trimestrals.

En cada mòdul l’alumne cursa 48 hores mensuals de classe.

Assignatures de la formació intedisciplinaria

Els alumnes cursen diferents matèries relacionades amb el teatre de titelles.

Interpretació del Teatre d’Objectes i Construcció de Titelles de diferents tècniques de manipulació són les assignatures troncals d’aquesta formació.

La resta d’assignatures són transversals i la seva durada és variable.

Es completa la formació durant el segon any amb trobades de realització i assaigs per a la Mostra Final de Curs.

Assignatures interpretatives
 • Interpretació d’Objectes
 • Dramatúrgia d’Objectes
 • Interpretació d’actors
 • Narratologia, anàlisi del conte.
 • Llenguatge Corporal per titellaires
 • Mim i gest
 • Màscara neutra i expressiva
 • Comèdia de l’Art
 • Veu
 • Món sonor, música per al teatre d’objectes
 • Teatre de Ombres
 • Clown per titelles
Assignatures plàstiques
 • Construcció diferents tècniques de manipulació.
 • Construcció màscares amb diferents materials.
 • Dibuix, modelat i esculpit.
 • Maquillatge teatral i màscares làtex
 • Vestuari teatral per titelles de diferents tècniques.
 • Escenografia per al teatre d’objectes.
Assignatures tècniques
 • Il·luminació per a teatre de titelles
 • So, nocions elementals.
 • Producció i gestió d’un espectacle teatral.
Presentació de projecte final
 • Mostra final dels treballs realitzats individualment o col·lectivament.