Normes de matriculació

 • Per inscriure’s als cursos cal ser major d’edat.
 • Si no s’assoleix un mínim de matrícules, el curs podrà ser reprogramat.
 • L’alumnat dels cursos trimestrals, anuals i bianuals han d’associar-se a l’Associació en el moment de formalitzar la matrícula i tindran la consideració de socis / sòcies durant el període en què es desenvolupi el curs al qual s’han matriculat.
 • Per als cursos intensius no cal complir amb aquest requisit.
 • Per matricular en els cursos trimestrals, anuals i bianuals és necessari realitzar una entrevista personal per tal de conèixer el perfil de l’alumne i que aquest conegui en profunditat el temari i el professorat que tindrà durant el mateix.

Reserva de places

 • Les places són limitades i es reserven per rigorós ordre de pagament. Aquest es pot realitzar personalment a la secretaria de l’escola, per telèfon o per correu electrònic, realitzant la transferència bancària corresponent.

Formes de pagament

 • Sense matrícula d’ingrés.
 • En efectiu a la secretaria de l’Escola.
 • Transferència bancària, sol.licitar el nombre.
 • Pagament de tot l’import en el moment de la matrícula per als cursos intensius, mensuals i trimestrals.
 • Pagament fraccionat per mensualitats per als cursos de caràcter anual i bianual, que es realitzaran per transferència bancària.
 • En cas que desitgin abonar l’import total del curs anual o bianual en el moment de la matriculació s’aplicarà un 10% de descompte.

Certificació

 • En acabar, es lliuraran certificats de participació de cada un dels cursos, a aquells alumnes que hagin completat el 80% del curs.

Crèdits de Lliure Elecció

 • La majoria dels cursos de Titerearte poden ser convalidats com a crèdits de lliure elecció per a aquell alumnat que també estigui matriculat a determinades carreres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Formació permanent del professorat

 • La majoria dels cursos de Titerearte – d’una durada no inferior a 15 hores- estan reconeguts pel Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya) com a activitats de formació del professorat.