TITEREARTE és una entitat que neix a l’any 2000 amb la finalitat de realitzar activitats de Formació, Recerca i Difusió del Teatre de Titelles, per a tots aquells que busquen un nou mitjà d’expressió i descobrir les possibilitats actuals d’un art mil.lenari.

Considerem el Titella com a tot objecte manipulat en acció dramàtica. L’objecte és el personatge.

L’escola ofereix a l’alumnat les eines necessàries perquè aquest realitzi una síntesi i comprengui que el teatre de titelles és molt més que una manualitat o una recreació infantil.

TITEREARTE, es constitueix com a Escola, quan l’any 2003 l’Equip de Professors comença a programar l’actual Formació Interdisciplinària del/a Titellaire/a (FIT). El titella és un fet teatral amb tot l’entramat disciplinar que això comporta. Els alumnes realitzen la seva formació cursant assignatures expressives, plàstiques i tècniques, dictades per un ampli equip de professors, cadascun professional en la seva matèria que desenvolupen la seva assignatura en relació al teatre d’objectes,. La direcció del projecte és a càrrec de Mònica Pes Coca , titellaire amb més de 25 anys d’experiència. Així mateix l’Escola realitza cursos per a educadors, monitors de temps lliure, artterapeuta i estudiants.

Des de l’àrea de Difusió, TITEREARTE organitza tallers i espectacles per a públic familiar en la seva pròpia seu.
L’Associació Amics de Titerearte, és una entitat sense ànim de lucre que ha estat creada per donar suport a les activitats que organitza Titerearte, Formació, Recerca i Difusió de Teatre de Titelles.

Un grup d’alumnes de l’escola de Formació de Titellaires va considerar oportú la unió del col.lectiu per aconseguir un cert reconeixement professional i social i realitzar diferents tallers i xerrades en esdeveniments solidaris. Les activitats de l’Associació van ser evolucionat amb el temps així com el compromís dels seus integrants en un projecte educatiu comú que contribuís als objectius professionals del nostre col.lectiu. Formalment la seva activitat es registra a l’abril de 2003.

Des de març del 2010  fins l’abril del 2017 TITEREARTE  va estar situada al carrer Mallorca 580 de la ciutat de Barcelona, seu de La Formiga Martinenca, entitat centenària del Districte de Sant Martí que ens obre les seves portes per donar-nos la possibilitat de continuar amb els objectius traçats.

Actualment, la seu de l’ESCOLA TITEREARTE, está al carrer de Les Torres, 77, del Districte de Nou barris de Barcelona.

 • PROMOURE

  activitats de caràcter cultural i social per a la formació de nous titellaires.

 • DIFONDRE

  el teatre de titelles com un espectacle de qualitat i fomentar així espectadors crítics en tots els àmbits.

 • ASSESSORAR

  als professionals del camp educatiu perquè entenguin la importància d’utilitzar el titella com un element pedagògic.

 • CONTRIBUIR

  al procés de formació i desenvolupament dels nens, a través del joc teatral, tenint el titella com a eina d’expressió.

 • SERVIR

  d’eix vertebrador entre els diferents professionals d’arts escèniques per treballar conjuntament en la difusió del teatre de titelles.

 • CREAR

  un centre de documentació amb un fons bibliogràfic i audiovisual per fomentar la investigació del teatre de titelles.

 • OFERIR

  un centre de consulta permanent a tota la societat.

Algunes de les Institucions Públiques i Privades que ens han escollit com provëidors culturals.

Ells poden donar referències del nostre treball.

 • Ajuntament de Barcelona
 • Centres cívics de la ciutat de Barcelona.
 • Centres de Recursos Pedagògics
 • Escola d’Expressió i psicomotricitat de Barcelona
 • Torre Jussana, Serveis Associatius.
 • Diferents escoles bressol, primàries i especials.
 • Xarxa de biblioteques de Barcelona.
 • Ajuntament de Girona
 • Teatre de Girona.
 • Ajuntament de Sabadell
 • Programa entorn
 • Promoció de la salut
 • Escoles primàries
 • Ajuntament de Granollers
 • Ajuntament de Cornellà
 • Ajuntament de Sant Cugat
 • Universitat de Barcelona.
 • Creu roja Barcelona, Granollers, Sant Cugat